a0Mk9kpTURBXy9mMTVjY2RjZmQyODgzZDk4NTA2ZjY5M2UzOGVmYTE3MC5qcGeSlQMAzQHGzQ4QzQfpkwXNBLDNAoXeAAGhMAE

Kleszcze afrykańskie w Polsce: Nowe zagrożenie zdrowotne

Wiosna i lato to okres, który wielu z nas wita z radością po długich, szarych miesiącach zimy. Jednakże te cieplejsze miesiące przynoszą ze sobą pewne zagrożenia, które mogą zakłócić nasze przyjemności na świeżym powietrzu. Jednym z nowych wyzwań, przed którymi staje Polska, jest pojawienie się kleszczy afrykańskich na terenie kraju. Ten gatunek, znany także jako kleszcz wędrowny (Hyalomma marginatum), różni się od rodzimych gatunków i przynosi ze sobą nowe zagrożenia zdrowotne.

Czym jest kleszcz afrykański?

Kleszcz afrykański, Hyalomma marginatum, jest znacznie większy niż typowe kleszcze spotykane w Polsce i posiada charakterystyczne pasiaste nogi. Jego naturalne środowisko to tereny Afryki Północno-Wschodniej, Centralnej Azji oraz niektóre regiony Europy Wschodniej. W cyklu życiowym tego kleszcza występują dwa żywicieli: larwy rozwijają się na ptakach, a dorosłe osobniki częściej wybierają jako swoje ofiary zwierzęta kopytne, takie jak konie czy jelenie.

Jak kleszcz afrykański dostał się do Polski?

Migracja tego kleszcza do Polski prawdopodobnie wiąże się z kilkoma czynnikami. Globalne ocieplenie ułatwia przetrwanie i rozprzestrzenianie się gatunków z cieplejszych klimatów w nowych, chłodniejszych miejscach. Dodatkowo, intensywny ruch turystyczny i handlowy, w tym transport zwierząt, mogą przyczynić się do przenoszenia kleszczy na długie dystanse.

Choroby przenoszone przez kleszcz afrykański

Kleszcz afrykański jest znanym wektorem kilku poważnych chorób, w tym:

 1. Gorączka krwotoczna Krymsko-Kongijska (CCHF) – wirusowa choroba, która u zwierząt przebiega bezobjawowo, ale u ludzi może prowadzić do ciężkiego przebiegu z krwotokami i śmiertelnością sięgającą nawet 40%.
 2. Gorączka plamista – choroba bakteryjna, która manifestuje się wysypką, gorączką i bólami mięśniowymi.
 3. Anaplazmoza – infekcja bakteryjna, która atakuje białe krwinki i może prowadzić do różnych objawów, od łagodnych do bardzo ciężkich.
 4. Riketsjozy oraz infekcja Babesia occultans – choroby, które mogą powodować szeroki wachlarz objawów, w zależności od stanu odpornościowego osoby zakażonej.

Jak ochronić się przed kleszczami afrykańskimi?

Środki ochrony przed kleszczami afrykańskimi są podobne do tych stosowanych przeciwko rodzimym kleszczom. Ważne jest stosowanie repelentów, noszenie ubrań z długimi rękawami i nogawkami, sprawdzanie ciała po powrocie z terenów, gdzie mogą występować kleszcze, a także regularne kąpiele po spędzaniu czasu na zewnątrz.

Co dalej?

Pojawienie się kleszczy afrykańskich w Polsce to znak, że musimy być gotowi na nowe wyzwania zdrowotne związane ze zmianami klimatycznymi i globalizacją. Monitoring i badania nad tymi kleszczami są kluczowe, aby zrozumieć ich rozmieszczenie, rozwój populacji i przede wszystkim – metody zwalczania chorób, które przenoszą. Wzmożona edukacja publiczna na temat ryzyka i metod ochrony przed kleszczami to również istotny element strategii zdrowotnej kraju, mający na celu minimalizację ryzyka zakażeń.

Różnice między kleszczami dotychczas występującymi w Polsce a kleszczem afrykańskim

Kleszcze afrykańskie, mimo że należą do tej samej rodziny co rodzime gatunki, różnią się od nich wieloma cechami. Oto kilka kluczowych różnic:

 1. Rozmiar: Kleszcze afrykańskie są znacznie większe niż większość kleszczy występujących w Polsce. Dorosłe osobniki mogą osiągać rozmiary nawet do 1-2 cm, co jest niestandardowe dla rodzimych gatunków.
 2. Wygląd: Charakterystyczne dla kleszczy afrykańskich są pasiaste nogi, co odróżnia je od lokalnych kleszczy, które mają zazwyczaj jednolite ubarwienie.
 3. Żywiciele i preferencje żywieniowe: Kleszcze afrykańskie mają w swoim cyklu życia dwóch głównych żywicieli – ptaki w przypadku larw i duże zwierzęta kopytne w przypadku dorosłych osobników. Tymczasem rodzime gatunki często adaptują się do szerokiego spektrum żywicieli, w tym ludzi.
 4. Zachowania: Kleszcze afrykańskie są bardziej mobilne i aktywne w ciągu dnia, co różni się od większości lokalnych gatunków, które są bardziej pasywne i często czekają na żywiciela w zaroślach czy trawie.
 5. Choroby przenoszone: Kleszcze afrykańskie są wektorami specyficznych, często bardziej groźnych chorób, takich jak gorączka krwotoczna Krymsko-Kongijska, która nie jest związana z kleszczami rodzimymi dla Polski.

Statystyki dotyczące kleszczy w Polsce

Przeanalizowanie statystyk dotyczących kleszczy w Polsce pomaga zrozumieć skalę problemu i potrzebę dalszych działań prewencyjnych. Oto kilka istotnych danych:

 • Zgłaszane przypadki boreliozy: Borelioza jest najczęściej zgłaszaną chorobą przenoszoną przez kleszcze w Polsce. Według danych z ostatnich lat, liczba zdiagnozowanych przypadków boreliozy waha się od 16 000 do 18 000 rocznie. Mimo wzrostu świadomości i profilaktyki, liczby te pozostają relatywnie wysokie.
 • Występowanie kleszczy: Kleszcze są obecne w większości regionów Polski, jednak najwięcej zgłoszeń pochodzi z terenów zielonych, takich jak lasy, parki narodowe oraz obszary wiejskie. W ostatnich latach obserwuje się ekspansję kleszczy na nowe obszary, co wiąże się z zmianami klimatycznymi.
 • Nowe gatunki: Pojawienie się kleszcza afrykańskiego to przykład na to, jak zmieniające się warunki klimatyczne oraz globalna mobilność mogą wpływać na biodywersyfikację fauny w Polsce. Monitoring i badania nad tymi zmianami są kluczowe dla zrozumienia przyszłych trendów i zagrożeń.

Podsumowanie

Zjawisko pojawienia się kleszcza afrykańskiego w Polsce to przypomnienie o rosnącej roli globalnych i środowiskowych czynników w kształtowaniu lokalnych ekosystemów. Rozwój naukowy oraz współpraca międzynarodowa w zakresie monitoringu i kontroli chorób przenoszonych przez kleszcze będzie kluczowa dla ochrony zdrowia publicznego. Edukacja społeczeństwa, zwiększanie świadomości na temat zagrożeń oraz efektywne strategie profilaktyczne stanowią fundament w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zarówno nowych jak i znanych już chorób przenoszonych przez te pajęczaki.